art

Sochy, které scoolpt představuje, jsou koncipovány především pro veřejný prostor, architekturu nebo do volné krajiny a často souvisí s architektonickými projekty scoolpt. Respektují kontext místa a snaží se jej obohatit a vytvořit dialog. Stejně tak mají ambici stát se pointou či orientačním bodem konkrétního prostoru a vyslat iracionálním jazykem umění zprávu do racionálního světa kolem. Více na www.michaltrpak.com

Hledání štěstí – Mosaic House

Smysl Bytí | scoolpt

Smysl Bytí

Tvář recyklace | scoolpt

Tvář recyklace

Rotoid | scoolpt

Rotoid