du projet

Le projet scoolpt est une continuation naturelle de la création de Michal Trpák et son intérêt au design, à l’architecture, et à la nature. scoolpt travaillait comme une marque déposée indépendant depuis 2017. Des autres beaux-artistes, architectes et artisans participe dans des projets particuliers. Ce serait impossible de créer quelques-uns des projets sans leur aide, expérience et invention artistique.

Michal Trpák

Michal Trpák se narodil v Českých Budějovicích v roce 1982. Vystudoval kamenosochařství na Střední uměleckoprůmyslové škole svaté Anežky v Českém Krumlově. Poté absolvoval  VŠUP v Praze v Ateliéru sochy u prof. ak. soch. Jiřího Beránka (2007) a doktorandské studium pod vedením prof. ak. mal. Borise Jirků na AVU v Bánské Bystrici (2012). Během studia absolvoval roční stáž na Taideninstitutu ve finském Lahti a také roční stáž na Emily Carr Institutu v kanadském Vancouveru. V roce 2000 se zúčastnil mezinárodního setkání studentů na téma kulturní dědictví v Jižní Koreji pořádaného organizací UNESCO.

Michal Trpák vytvořil desítky soch, které jsou zastoupeny ve sbírkách v Čechách i zahraničí.  Své objekty tvoří z přírodních materiálů – dřeva, kamene i hlíny, odlévá do bronzu, stejně jako využívá materiálů moderní doby – polyesterové pryskyřice nebo cementu. Tvorba Michala Trpáka je úzce spjata s člověkem a tématy současné společnosti. Sochy, které tvoří, často pracují i s konkrétním prostorem, do kterého jsou instalovány. Právě práce s prostorem je pro Michala Trpáka velmi důležitá, ať už jde o město, volnou krajinu nebo architekturu.

„Jako výtvarník, sochař, kreativec jsem stále fascinován tím, že se mohu výjimečným způsobem podílet na utváření prostoru kolem nás a dodat mu osobitou a jedinečnou tvář. Jazykem, kterým komunikuji je má práce. Věřím, že síla samotné sochy je v propojení konceptu, myšlenky a řemesla. Pokud se tyto věci spojí, začne objekt sám promlouvat k divákovi a není už nutné dalších slov.“

Menu